Prawns

เมนูกุ้ง-กั้ง

กุ้งแม่น้ำใหญ่เผา
ขีดละ 180  บาท
กุ้งแก้วทอด
150  บาท
กุ้งตะกาดลวกจิ้ม
180/350  บาท
กุ้งแชบ๊วยอบวุันเส้น
250 บาท
กุ้งก้ามกรามเผา
ขีดละ 95  บาท (ขนาด 10-12 ตัว ต่อ กก.)
เมี่ยงกุ้ง
150 บาท
เมนูแนะนำ
เมนูแนะนำ
เมนูแนะนำ
เมนูแนะนำ
กุ้งแช่น้ำปลา
150 บาท
พล่ากุ้ง
 150 บาท
กั้งแก้วทอดกระเทียม
ขีดละ 275 บาท
เมนูแนะนำ
กุ้งคุณหลวง
300 บาท

SOMPONG SEAFOOD

LOCATION & HOURS

วนอาหารสมพงศ์ 27/15 หมู่ 5 ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270


Tel. 02-703-2496

Mobile: 094-242-8682

 

Everyday 11 am - 10 pm

Delivery   11 am - 9 pm

SERVICES

© 2019 All Rights Reserved by Sompong Seafood Restaurant Srinakarin

Good for families & groups, Outdoor Seating, Take Out, Walk-Ins Welcome, Takes Reservations, Catering