top of page

Appetizers

เมนูทานเล่น

ออร์เดิร์ฟร้อน.jpg
ออร์เดิร์ฟร้อน 4 อย่าง
500 บาท
เมนูแนะนำ
ลูกชิ้นปลากรายลวกจิ้ม.jpg
150 บาท
ลูกชิ้นปลากราย
เมนูแนะนำ
ทอดมันกุ้ง.jpg
ทอดมันกุ้ง
180 บาท
ห่อหมกเนื้อปูก้อน.jpg
140 บาท
ห่อหมกเนื้อปูก้อน
กุ้งแก้ว.jpg
150 บาท
กุ้งแก้วทอด
bottom of page