top of page

Soups

เมนูแกง

smoke.png
ต้มยำกุ้ง.jpg
แกงส้มปูไข่.jpg
ต้มยำกุ้งมะพร้าวอ่อน (น้ำข้น/น้ำใส)
150/300  บาท
แกงส้มปูไข่ยอดมะพร้าว
ราคาตามน้ำหนัก
ต้มยำโป๊ะแตก.jpg
ต้มยำรวมมิตรทะเล (น้ำข้น/น้ำใส)
150/300  บาท
แกงเลียงงกุ้งสด.jpg
แกงเลียงกุ้งสด
150/300 บาท
ต้มยำเนื้อปลาเก๋า.jpg
ต้มยำปลากะพง (น้ำข้น/น้ำใส)
250/450  บาท
แกงส้มปลาช่อนทอด.jpg
แกงส้มปลาช่อนทอด
380 บาท
แกงจืดเต้าหู้หมูสับ.jpg
เมนูแนะนำ
เมนูแนะนำ
แกงจืดเต้าหู้หมูสับ สาหร่ายทะเล
150/300 บาท

150/280

360

bottom of page