top of page

Fish

เมนูปลา

fish-2.png
ปลากะพงหนีน้ำ.jpg
ปลากะพงหนีน้ำ
 450 บาท
ปลากะพงนึ่งมะนาว.jpg
ปลากะพงนึ่งมะนาว
450  บาท
ปลากะพงอบเกลือ.jpg
ปลากะพงอบเกลือ
350  บาท
ปลากะพงผัดต้มยำแห้ง.jpg
ปลากะพงผัดต้มยำแห้ง
450 บาท
ปลาเก๋านึ่งซีอิ๊ว.jpg
ปลาเก๋านึ่งซีอิ๊ว
ขีดละ 120  บาท
ยำปลากะพงฟู.jpg
ยำปลากะพงฟู
180 บาท
ลูกชิ้นปลากรายลวกจิ้ม.jpg
เมนูแนะนำ
เมนูแนะนำ
เมนูแนะนำ
ลูกชิ้นปลากรายลวกจิ้ม
150 บาท

280

360

bottom of page